Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

PAŹDZIERNIK 2022

  1. Jak jesienią dbać o zdrowie?
  2. Kto może być nauczycielem?
  3. W co się bawi z nami jesienny wiatr?
  4. Jakie plany na jesień mają zwierzęta?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– kształtowanie nawyków prozdrowotnych;

– zapoznanie z pracą lekarza; poznanie narzędzi, jakich potrzebuje lekarz do pracy

– poznanie piramidy zdrowego żywienia; rozumienie, że racjonalne żywienie, w oparciu o piramidę zdrowia, ruch oraz odpoczynek, jest podstawą zachowania zdrowia

– poznanie wyglądu litery a,A; l,L; o,O; m,M : małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

– rozwijanie słuchu fonematycznego

– kształtowanie umiejętności dopasowywania stroju do pogody panującej na dworze

– zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 1,2,3,4

– rozwijanie umiejętności liczenia, poprawne używanie pojęcia „para”

– rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu; kształtowanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni

– poznawanie cech kwadratu; rozwijanie umiejętności klasyfikowania

– zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie

– zapoznanie z pracą nauczyciela

– poznawanie roli wiatru w życiu roślin i ludzi; zdobywanie wiadomości jak powstaje energia z wiatru oraz jak oszczędzać energię; rozwijanie aktywności badawczej

– wzbogacanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt; zdobywanie informacji na temat sposobu adaptowania się zwierząt do zmieniających się pór roku

– poznanie nazw i wyglądu ptaków, które odlatują na zimę i tych, które pozostają w Polsce

– poznanie zawodu ornitologa

– zachęcanie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych