Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

CZERWIEC 2022

 1. Dzieci świata
 2. W zoo
 3. Jedziemy na wakacje
 4. Witamy lato

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Poznanie tradycji i kultury innych narodów; Budowanie szacunku dla innych narodów; Rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania wartości związanych z zachowaniami społecznymi; Poznanie praw i potrzeb dzieci; Zwrócenie uwagi na dostrzeganie i respektowanie praw i obowiązków swoich i innych osób; 
 • Poznanie zwierząt mieszkających w zoo; Rozbudzanie zainteresowania zwierzętami egzotycznymi; Zachęcanie do poszukiwania informacji o zwierzętach w źródłach książkowych; Rozwijanie życzliwości i troski wobec zwierząt;
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania pojazdów według drogi poruszania się; Utrwalenie nazw numerów alarmowych; Przypomnienie zasad poruszania się po ulicy; Przypomnienie zasad bezpieczeństwa; Zwrócenie uwagi na konieczność ich przestrzegania;
 • Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla lata; Zwrócenie uwagi na konieczność dopasowywania aktywności i ubioru do pory roku i panującej pogody; Ukazanie bezpiecznych sposobów spędzania wakacji na wsi, w mieście, nad morzem, w górach, w lesie; Utrwalenie własnego adresu zamieszkania; Przypomnienie najważniejszych miast i regionów Polski; Poznanie nazw popularnych roślin; Uświadomienie, że są rośliny chronione i trujące;
 • Doskonalenie mowy; Rozwijanie umiejętności koncentracji; Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; Utrwalenie poznanych liter; Doskonalenie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów; Rozwijanie umiejętności pisania liter po śladzie i samodzielnie oraz kreślenia szlaczków i elementów literopodobnych; Doskonalenie umiejętności plastycznych;
 • Utrwalenie nazw pór roku, dni tygodnia, miesięcy; Doskonalenie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni; Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi; Doskonalenie umiejętności określania liczebności zbiorów, a także przeliczania elementów za pomocą liczebników; Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonej cechy (wielkość, kształt, kolor); Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania znaków i symboli matematycznych; Rozwijanie umiejętności rozróżniania figur geometrycznych płaskich: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; Doskonalenie umiejętności układania przedmiotów zgodnie z podanym rytmem oraz wykonywania ćwiczeń związanych z kodowaniem;
 • Rozwijanie poczucia rytmu; Doskonalenie umiejętności słuchania muzyki; Zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach ruchowych oraz muzykowania z użyciem instrumentów. Poznanie nowych piosenek; Doskonalenie umiejętności właściwego reagowania na sygnały dźwiękowe;