Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Wrzesień 2022

 1. Co słychać w przedszkolu?
 2. Jak być bezpiecznym.
 3. Jakie są moje supermoce?
 4. Co się zmienia Jesienią?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Uczestniczy w zabawach: orientacyjno-porządkowej, z elementem czworakowania, bieżnej, z elementem skoku i podskoku, muzyczno-ruchowej.
 • Wdrażanie do samodzielnego zgłaszania potrzeb fizjologicznych, podaje swoje imię i nazwisko, podejmuje próby wspólnych zabaw, uczestniczy we wspólnych zabawach.
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo– ruchowej, uczestniczy w zabawach. naśladowczych, rozwija percepcję słuchową, różnicuje dźwięki płynące z otoczenia
 • porusza się przy muzyce i do muzyki, muzykuje z użyciem instrumentów, uczestniczy w działaniach plastycznych.
 • Wdrażanie do inicjowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków.
 • Uczestniczy w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie.
 • Kształtowanie umiejętności czerpania radości i satysfakcji ze spędzania wspólnie czasu w gronie rówieśników.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania swojego znaczka, nazywania go oraz wskazywania i wyróżniania z pośród innych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, czytanego przez nauczyciela.
 • Rozwijanie umiejętności poruszania się zgodnie z prośbą i poleceniami nauczyciela.
 • Doskonalenie umiejętności podejmowania prób wspólnej zabawy z dziećmi, odkładania zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie oraz przestrzegania umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Zachęcanie do spokojnego rozstania z rodzicami, tworzenie przyjaznej i miłej atmosfery w grupie.
 • Wdrażanie do zapoznania się podstawowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w sali przedszkolnej i późnią, zna wyposażenie apteczki przedszkolnej, rozpoznaje numer telefonu alarmowego 112, potrafi narysować koło, wie co to jest sygnalizator świetlny i co oznaczają występujące na nim kolory, rozpoznaje znaki ostrzegawcze, wie w jakich miejscach przechodzi się przez jezdnię: pasy, „zebra”