Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

PAŹDZIERNIK 2022

1.         Jak jesienią dbać o zdrowie?

2.         Kto pracuje w przedszkolu?

3.         Co mogę robić jesienią?

4.         Jakie plany na jesień mają zwierzęta ?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Uczestniczy w zabawach: orientacyjno-porządkowej, z elementem czworakowania, bieżnej, z elementem skoku i podskoku, muzyczno-ruchowej.
 • Wdrażanie do samodzielnego zgłaszania potrzeb fizjologicznych, podaje swoje imię
   i nazwisko, podejmuje próby wspólnych zabaw, uczestniczy we wspólnych zabawach.
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo– ruchowej, uczestniczy w zabawach. naśladowczych, rozwija percepcję słuchową, różnicuje dźwięki płynące z otoczenia porusza się przy muzyce
  i do muzyki, muzykuje z użyciem instrumentów, uczestniczy w działaniach plastycznych.
 • Wdrażanie do inicjowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków.
 • Uczestniczy w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie.
 • Kształtowanie umiejętności czerpania radości i satysfakcji ze spędzania wspólnie czasu
  w gronie rówieśników, rozstaje się z rodzicami i czuję się bezpiecznie w przedszkolu. 
 • Rozwijanie mowy, odpowiadanie na pytania, zadawanie pytać zgodnie z zasadami, bogacenie słownika czynnego i biernego.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, czytanego przez nauczyciela.
 • Rozwijanie umiejętności poruszania się zgodnie z prośbą i poleceniami nauczyciela.
 • Doskonalenie umiejętności podejmowania prób wspólnej zabawy z dziećmi, odkładania zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie oraz przestrzegania umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Zachęcanie do spokojnego rozstania z rodzicami, tworzenie przyjaznej i miłej atmosfery
  w grupie.
 • Wdrażanie do zapoznania się podstawowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi
  w sali przedszkolnej.
 • Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, grupuje zdjęcia produktów spożywczych według kryterium zdrowe- niezdrowe, wymienia skutki nadmiernego spożywania słodyczy, wymienia czynności wykonywane przez lekarza oraz akcesoria i przybory, których używa on w pracy.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, doskonalenie dykcji i artykulacji, poprawne wypowiadanie słów
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych, poczucia estetyki, kreatywności, dokładności
  w wykonywaniu prac plastyczno- technicznych.
 • Zwrócenie uwagi na otaczającą przyrodę, zamiany zachodzące w porach roku, odpowiednie dobieranie ubioru do warunków atmosferycznych, dążenie do samodzielności.