Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

CZERWIEC 2022

  1. DZIEŃ DZIECKA
  2. ILE NÓG MA STONOGA?
  3. SŁONECZNE LATO
  4. JEDZIEMY NA WAKACJE

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– Poznawanie dzieci różnych narodowości, określanie różnic i podobieństw między nimi; Ćwiczenie improwizacji ruchowej; Dostarczanie dzieciom sytuacji wywołujących zadowolenie; Kształcenie umiejętności współpracy;

– Poznawanie roślin i zwierząt mieszkających na łące: motyl, pasikonik, biedronka, ślimak, żaba, bocian, stonoga; Naśladowanie dźwięków przyrody; Poznanie pracy pszczelarza i sposobu wytwarzania miodu przez pszczoły;

– Poznanie znaczenia słońca dla życia człowieka; Prowadzenie obserwacji roślin; Rozpoznawanie nazw symboli oznaczających zjawiska pogodowe; Doskonalenie umiejętności chodzenia w kole wiązanym; Poznawanie polisensoryczne owocu truskawki; Doskonalenie sprawności językowych;

– Rozpoznawanie i nazywanie różnych środków transportu; Kształtowanie świadomości, że dziecko powinno jechać w samochodzie w specjalnym foteliku; Zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku nad wodą i w górach; Poznanie znaczenia słów: morze, rzeka, jezioro; Uświadomienie konieczności właściwego zachowania się w środowisku przyrodniczym;

– Doskonalenie czynności samoobsługowych; Wdrażanie do samodzielności; Kształtowanie umiejętności manualnych; Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania elementów; Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej; Ćwiczenie aparatu mowy; Bogacenie czynnego słownika dziecięcego; Ćwiczenie swobody wypowiedzi na dany temat; Kształcenie poczucia rytmu i pamięci muzycznej