Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Wrzesień 2021

  1. Nasze przedszkole
  2. Wszyscy razem
  3. Jestem przedszkolakiem
  4. Witamy Panią Jesień

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

  • Kształtowanie umiejętności działania w grupie, poznanie i utrwalenie znajomości własnych znaczków, utrwalanie imion dzieci z grupy, zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania ustalonych zasad zabawy, kształtowanie umiejętności społecznych, utrwalanie zasad grzecznego zachowania wobec innych
  • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji, rozwijanie mowy i myślenia, rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej oraz umiejętności zachowania równowagi, poznawanie schematu ciała człowieka, utrwalenie znajomości ciała człowieka 
  • Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych, Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i pamięci, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowej
  • Uwrażliwianie dzieci na różne elementy muzyki, kształtowanie umiejętności właściwej reakcji na sygnały dźwiękowe
  • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat przygotowywania się niektórych zwierząt do zimy, kształtowanie umiejętności rozpoznawania darów jesieni – owoców i warzyw, zdobywanie wiedzy przyrodniczej o życiu zwierząt  – jeży, poznawanie kolorów darów i jesieni