Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Wrzesień 2022

  1. CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU?
  2. JAK BYĆ BEZPIECZNYM?
  3. JAKIE SĄ MOJE SUPERMOCE?
  4. CO SIĘ ZMIENIA JESIENIĄ?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała, nazywanie części ciała; Rozwijanie umiejętności posługiwania się własnym imieniem i nazwiskiem; Rozpoznawanie i nazywanie swojego znaczka; Rozwijanie zainteresowania książkami- poznanie budowy, słuchanie wybranych utworów; Poznanie i przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie-stworzenie Kodeksu Przedszkolaka;

 – Poznanie zasad bezpieczeństwa w sali, ogrodzie przedszkolnym, domu, na ulicy; Poznanie drogi ewakuacyjnej w przedszkolu, numeru alarmowego 112; Zapoznanie z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy I pojazdami uprzywilejowanymi takimi jak: karetka pogotowia, straż pożarna, policja; Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po chodniku i na ulicy, utrwalenie nazw: pieszy, zebra, ulica, chodnik, sygnalizacja świetlna, poznanie wybranych znaków drogowych; Zapoznanie z pracą lekarza, strażaka, policjanta;

– Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych ; Stosowanie form grzecznościowych; Przypomnienie i utrwalenie nazw wybranych instrumentów muzycznych : bębenek, tamburyn, marakasy, dzwonki; Doskonalenie umiejętności liczenia , przeliczania, klasyfikowania  przedmiotów  ze względu na wybraną cechę;

– Obserwowanie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią; Poznanie piramidy zdrowego żywienia; Utrwalenie nazw wybranych owoców, warzyw; Rozumienie potrzeby dbania o swoje zdrowie poprzez zdrowe odżywianie; Ćwiczenie umiejętności określania przedmiotów w przestrzeni za pomocą słów: na, pod, przed, za, wysoko, nisko; Utrwalanie nazw drzew: dąb, kasztanowiec, klon, jarzębina, ich liści i owoców; Rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazu na sylaby;

– Polisensoryczne poznawanie rzeczywistości; Ćwiczenie samodzielności; Wspomaganie koordynacji  wzrokowo- słuchowo-ruchowej; Rozwijanie współpracy ; Rozwijanie umiejętności kontynuowania podanego rytmu; Rozwijanie sprawności manualnej poprzez działania plastyczne, konstrukcyjne; Doskonalenie czynności samoobsługowych; Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zorganizowanych zabawach ruchowych i wspólnego śpiewania utworów; Kształcenie sprawności mowy; Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat; Bogacenie czynnego słownika dziecięcego; Kształcenie poczucia rytmu i pamięci muzycznej