Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

MARZEC 2022

 1. Przedwiośnie;
 2. Wiosenne porządki;
 3. Mój przyjaciel pies – profilaktyka pogryzień;
 4. W teatrze;
 5. Muzyka maluje świat

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego;
 • poznanie zasad zachowywania się w teatrze;
 • zapoznanie z wykorzystaniem kukiełek do zabawy w teatr;
 • poznanie nazw pierwszych wiosennych kwiatów;
 • poznanie nazw części rośliny;
 • doskonalenie sprawności manualnej– rysowanie kredkami, rysowanie na dużych powierzchniach, lepienie z plasteliny, wycinanie nożyczkami, rysowanie pastelami olejnymi
 •  ćwiczenie klasyfikowania przedmiotów wg jakiejś cechy;
 • wdrażanie do nazywania za pomocą mimiki i gestów emocji;
 •  umożliwienie poznania pracy ogrodnika poprzez wspólne sadzenie roślin;
 • poznanie nazw popularnych ptaków;
 • umuzykalnianie poprzez śpiewanie piosenek