Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

PAŹDZIERNIK 2022

  1. JAK JESIENIĄ DBAĆ O ZDROWIE?
  2. KTO PRACUJE W PRZEDSZKOLU?
  3. CO MOGĘ ROBIĆ JESIENIĄ?
  4. JAKIE PLANY NA JESIEŃ MAJĄ ZWIERZĘTA?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych; Rozumienie znaczenia słów: zdrowy- niezdrowy; Zapoznanie z pracą wykonywaną przez lekarza; Powtórzenie i utrwalenie znajomości kolorów i figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat); Rozumienie konieczności picia wody i jej wpływu na zdrowie;

 – Zapoznanie z zawodem nauczyciela, kucharza, dozorcy; Rozwijanie umiejętności opisywania postaci; Rozwijanie wrażliwości dotykowej; Doskonalenie umiejętności  przeliczania ; Rozwijanie umiejętności plastycznych;

– Poznanie różnych zjawisk atmosferycznych występujących jesienią; Rozumienie konieczności dobierania ubioru do warunków atmosferycznych; Kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu; Rozwijanie umiejętności  układania rytmów z materiału przyrodniczego;  Poznawanie rzeczywistości poprzez udział w zabawach badawczych;

– Poznanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy : wiewiórki, jeża, niedźwiedzia, ptaków, zająca; Poznanie ptaków odlatujących na zimę z Polski do ciepłych krajów i przylatujących na zimę do Polski; Doskonalenie umiejętności liczenia; Poznanie zwierząt zapadających w zimowy sen;

– Doskonalenie dykcji i artykulacji; Kształcenie poczucia rytmu; Rozwijanie kompetencji matematycznych oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się; Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego; Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji ruchowej