Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

PAŹDZIERNIK 2021

Tydzień 1: Bezpiecznie na drodze

Tydzień 2: Nasze zwierzaki

Tydzień 3: Jesienny las

Tydzień 4: Przygotowania do zimy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Utrwalanie znajomości swojego imienia i nazwiska, adresu
 • Określanie znaczenia świateł na sygnalizatorach świetlnych; kształtowanie umiejętności bezpiecznego przechodzenia przez ulicę
 • Nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych, odczuwanie przynależności do grupy
 • Koncentrowanie się przy czytaniu tekstów literackich, opowiadaniu nauczyciela
 • Rozwiązywanie zagadek
 • Kształtowanie umiejętności opowiadania historyjek przedstawionych na obrazkach; udzielanie płynnych odpowiedzi na  pytania
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania liter: O, A, M, T, E
 • Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez wysłuchiwanie podanych głosek w wyrazach
 • Kształtowanie zainteresowania pisaniem, kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się kredkami, ołówkiem; doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • Rozróżnianie podstawowych figury geometrycznych
 • Rozpoznawanie cyfr: 1, 2, 3; przeliczanie elementów; określanie wielkości i położenia elementów; klasyfikowanie przedmiotów wg jednej lub dwóch cech
 • Układanie przedmiotów zgodnie z podanym rytmem
 • Wykonywanie prac konstrukcyjnych
 • Śpiewanie piosenek; rozwijanie poczucia rytmu i zachęcanie do zabaw przy muzyce
 • Wypowiadanie się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Rozróżnianie emocji i radzenie sobie z ich przeżywaniem
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Opowiadanie o zwierzętach hodowanych w domach i ich potrzebach; poznanie pracy weterynarza
 • Rozumienie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawianie wobec nich troski i życzliwości
 • Wymienianie zwierząt żyjących w lesie, określanie jak przygotowują się do nadejścia zimy
 • Rozpoznawanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadchodzącą późną jesienią