Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

LISTOPAD 2021

Tydzień 1: W baśniowej krainie

Tydzień 2: Bohaterowie polskich legend

Tydzień 3: Pomysły na deszczowe dni

Tydzień 4: Nasze ulubione książki

Zamierzenia dydaktyczo-wychowawcze:

 • Kształtowanie umiejętności koncentrowania się na wykonywanym zadaniu, uważne słuchanie poleceń
 • Kształtowanie zainteresowania bajkami i legendami, rozpoznawanie bohaterów bajek i legend
 • Zachęcanie do podejmowania aktywności poznawczej – oglądanie z zainteresowaniem książek
 • Wzbogacanie słownictwa, wykorzystywanie w mowie poznanego słownictwa
 • Nazywanie polskich symboli narodowych, wyrażanie szacunku podczas słuchania hymnu narodowego
 • Poznanie wyglądu mapy Polski
 • Poznawanie różnicy między biblioteką a księgarnią, poznanie zawodu bibliotekarza
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na głoski i sylaby, wysłuchiwanie podanych głosek w wyrazach; rozpoznawanie głoski i litery: O, A, M, T, E, L, I, D, U
 • Kształtowanie zainteresowania pisaniem, umiejętności prawidłowego posługiwania się kredkami, ołówkiem
 • Rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • Rozpoznawanie cyfry: 1, 2, 3, 4; przeliczanie elementów; określanie wielkości i położenia elementów; rozróżnianie strony prawej i lewej; klasyfikowanie przedmiotów wg wskazanych cech; układanie przedmiotów zgodnie z podanym rytmem