Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

GRUDZIEŃ 2021

Tydzień 1: Chcemy być potrzebni

Tydzień 2: Już słychać dzwonki sań

Tydzień 3: Witamy zimę

Tydzień 4: Wesołych świąt

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji rówieśniczych
 • Kształtowanie umiejętności okazywania szacunku i życzliwości dzieciom w przedszkolu, obdarzania ich uwagą
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i szanowania emocji swoich i innych dzieci, panowania nad emocjami
 • Kształtowanie umiejętności słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się w opowiadaniu historii terminami związanymi z następstwem czasu
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się nazwami dni tygodnia, wymieniania ich w odpowiedniej kolejności
 • Kształtowanie umiejętności udzielania płynnych odpowiedzi na  pytania
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania głosek i liter: O, A, M, T, E, L, I, D, U, P, B, Y
 • Kształtowanie zainteresowania pisaniem, prawidłowego posługiwania się kredkami, ołówkiem
 • Poznanie tradycji związanych z mikołajkami i świętami Bożego Narodzenia
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania cyfr: 1, 2, 3, 4
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów, sprawnego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Kształtowanie umiejętności określania wielkości i położenia elementów
 • Kształtowanie umiejętności wykonywania prac konstrukcyjnych
 • Kształtowanie umiejętności śpiewania piosenek, poznanie, co to jest kolęda