Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

STYCZEŃ 2022

Tydzień 1: Nowy Rok

Tydzień 2: Bale w karnawale

Tydzień 3: Święto babci i dziadka

Tydzień 4: Zimowa olimpiada

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Kształtowanie zainteresowania czytaniem, zachęcanie do podejmowania próby czytania
 • Kształtowanie świadomości, że litery budują wyrazy,  z których powstają zdania, będące źródłem informacji
 • Kształtowanie umiejętności słuchania różnych tekstów i wypowiadania się na ich temat
 • Kształtowanie umiejętności udzielania płynnych odpowiedzi na  pytania, budując zdania
 • Wzbogacanie słownictwa i posługiwanie się nim
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania głoski i litery: O, A, M, T, E, L, I, D, U, P, B, Y, W, Ł, Z, K; wysłuchiwanie podanych głosek w wyrazach
 • Kształtowanie zainteresowania pisaniem, prawidłowe posługiwanie się kredkami, ołówkiem
 • Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • Kształtowanie umiejętności mierzenia czasu
 • Poznawanie, czym jest następstwo czasu, kształtowanie umiejętności posługiwania się nazwami związanymi z czasem (dzień, noc, nazwy miesięcy, dni tygodnia, pory roku)
 • Rozpoznawanie cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 6; przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Klasyfikowanie przedmiotów wg wielkości, kształtu,  koloru i przeznaczenia
 • Rozwijanie szacunku do osób starszych; umacnianie odczuwania więzi rodzinnych
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Kształtowanie świadomości, czym jest sport i olimpiada sportowa, określanie, czym są igrzyska olimpijskie
 • Poznawanie regionów Polski – góry