Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

MARZEC 2022

Tydzień 1: Przedwiośnie

Tydzień 2: Wiosenne porządki

Tydzień 3: Mali odkrywcy

Tydzień 4: Muzyka maluje świat

Tydzień 5: W teatrze

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Kształtowanie zainteresowania czytaniem, zachęcanie do podejmowania prób czytania
 • Kształtowanie świadomości, że litery budują wyrazy, z których powstają zdania, będące źródłem informacji
 • Kształtowanie umiejętności słuchania w skupieniu różnych tekstów i wypowiadania się na ich temat
 • Kształtowanie umiejętności udzielania dłuższych odpowiedzi na pytania, budowania coraz dłuższych zdań
 • Poznawanie nowych wyrazów i wykorzystywanie ich w prawidłowym użyciu w wypowiedziach
 • Podejmowanie aktywności poznawczej, kształtowanie zainteresowania szukaniem informacji na dany temat
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania głoski i litery: O, A, M, T, E, L, I, D, U, P, B, Y, W, Ł, Z, K, S, N, C, J , R, G, F
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • Kształtowanie zainteresowania pisaniem oraz umiejętności prawidłowego posługiwania się kredkami, ołówkiem
 • Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • Doskonalenie słuchu, kształtowanie umiejętności wyraźnego mówienia
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg wielkości, kształtu, koloru i przeznaczenia
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych – rysowania, malowania
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i radzenia sobie z ich przeżywaniem
 • Doskonalenie sztuki autoprezentacji – przezwyciężanie nieśmiałości, wypowiadanie się na forum grupy