Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

KWIECIEŃ 2022

Tydzień 1: Jedziemy na wieś

Tydzień 2: Wielkanoc

Tydzień 3: Dbamy o naszą planetę

Tydzień 4: Ziemia krąży w kosmosie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Poznawanie nowych wyrazów i wykorzystywanie ich w prawidłowym użyciu
 • Podejmowanie aktywności poznawczej, kształtowanie zainteresowania szukaniem i zdobywaniem wiadomości
 • Dzielenie wyrazów na sylaby i głoski
 • Rozpoznawanie głosek i liter: O, A, M, T, E, L, I, D, U, P, B, Y, W, Ł, Z, K, S, N, C, J , R, G, F, H
 • Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • Kształtowanie zainteresowania pisaniem, prawidłowe posługiwanie się kredkami, ołówkiem
 • Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • Doskonalenie słuchu, wyraźnego mówienia
 • Rozpoznawanie cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 i liczbę dwucyfrową 10
 • Przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Klasyfikowanie przedmiotów wg różnych cech
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych
 • Rozpoznawanie nominałów monet jednozłotowych, dwuzłotowych i pięciozłotowych
 • Rozróżnianie emocji i radzenie sobie z ich przeżywaniem
 • Inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z użyciem różnych materiałów
 • Kodowanie i dekodowanie wzorów, rysunków
 • Kształtowanie zainteresowania zagadnieniami związanymi z kosmosem, planetami, gwiazdami
 • Poszerzanie słownictwa związanego z poznawaniem kosmosu: satelita, teleskop, luneta, rakieta, prom kosmiczny
 • Posługiwanie się pojęciami związanymi z życiem zwierząt, w tym zwierząt hodowanych na wsi
 • Kształtowanie umiejętności opowiadania, na czym polega praca rolnika i jakie prace są wykonywane na wsi
 • Poznanie i kultywowanie tradycji polskich związanych z Wielkanocą