Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

WRZESIEŃ 2021

Tydzień 1: Dzień dobry, przedszkole!

Tydzień 2: Wakacje się skończyły

Tydzień 3: Koniec lata w sadzie i w ogrodzie

Tydzień 4: Kolorowy park

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji rówieśniczych, odczuwania przynależności do grupy
 • Kształtowanie nawyku używania zwrotów grzecznościowych
 • Kształtowanie samodzielności podczas ubierania, jedzenia i innych czynności 
 • Kształtowanie umiejętności słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat
 • Kształtowanie umiejętności udzielania płynnych odpowiedzi na  pytania
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania litery: O
 • Kształtowanie umiejętności wysłuchiwania podanych głosek w wyrazach
 • Rozwijanie zainteresowania pisaniem, kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się kredkami, ołówkiem
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania cyfry: 1; Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów
 • Doskonalenie umiejętności określania wielkości i położenia elementów oraz rozróżniania strony prawej i lewej
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg wielkości, kształtu,  koloru i przeznaczenia
 • Kształtowanie umiejętności układania przedmiotów zgodnie z podanym rytmem
 • Zachęcanie do wykonywania prac konstrukcyjnych
 • Słuchanie piosenek i uczenie się ich na pamięć; Zachęcanie do zabaw przy muzyce
 • Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej
 • Wypowiadanie się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Rozróżnianie emocji i radzenie sobie z ich przeżywaniem
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców i warzyw
 • Rozpoznawanie charakterystycznych cech jesieni, obserwowanie zmian w przyrodzie
 • Wykonywanie ćwiczeń związanych z kodowaniem