Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

CZERWIEC 2022

Tydzień 1: Dzieci świata

Tydzień 2: W zoo

Tydzień 3: Jedziemy na wakacje

Tydzień 4: Witamy lato

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Kształtowanie zainteresowania czytaniem, podejmowanie próby czytania
 • Udzielanie dłuższych odpowiedzi na pytania, wypowiadanie się na dany temat
 • Podejmowanie aktywności poznawczej, kształtowanie zainteresowania szukaniem informacji na dany temat
 • Dzielenie wyrazów na sylaby i głoski
 • Rozpoznawanie głosek i liter: O, A, M, T, E, L, I, D, U, P, B, Y, W, Ł, Z, K, S, N, C, J , R, G, F, H
 • Kształtowanie zainteresowania pisaniem, prawidłowe posługiwanie się kredkami, ołówkiem
 • Rozpoznawanie cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 i liczby dwucyfrowej 10
 • Przeliczanie elementów, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Szacowanie, porównywanie liczebności zbiorów
 • Rozróżnianie figur geometrycznych
 • Śpiewanie piosenek, uczestniczenie w zabawach muzycznych
 • Rozróżnianie zmian w muzyce (dynamika, tempo, wysokość dźwięku)
 • Usprawnianie aparatu artykulacyjnego, eksperymentowanie głosem
 • Wypowiadanie się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Rozróżnianie emocji i radzenie sobie z ich przeżywaniem, panowanie nad emocjami
 • Rozumienie, że dzieci mają swoje prawa, poznanie ich
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Podejmowania próby kodowania, rozpoznawanie zasad kodowania, samodzielne kodowanie informacji
 • Kształtowanie zainteresowania eksperymentami przyrodniczymi
 • Wymienianie nazw zwierząt egzotycznych
 • Charakteryzowanie nadchodzącej pory roku – lata
 • Rozumienie, co to są wakacje i gdzie można je spędzać