Zajęcia logopedyczne

Propozycje z dnia 9.04.2021

„Oddychanie jest bardzo ważnym czynnikiem w procesie powstawania mowy. Ćwiczenia oddechowe powinny być wstępem do każdych zajęć logopedycznych. Pomagają nam one wydłużyć fazę wydechową, wzmacniają siłę wydechu oraz pozwalają wypracować prawidłowy tor oddechowy. WŁAŚCIWYM SPOSOBEM ODDYCHANIA jest oddychanie przez nos – powietrze jest wtedy ogrzewane, oczyszczane i nawilżane. Ważne jest wypracowanie oddychania sposobem piersiowo-brzusznym. Nie tylko klatka piersiowa ale i przepona biorą udział w oddychaniu. To tylko kilka słów o oddychaniu, do których dołączam propozycję zabaw z balonikami. Logopeda, Małgorzata Bator