Zajęcia logopedyczne

Propozycje z dnia 16.04.2021

Dobrze rozwinięty słuch, w tym słuch fonematyczny, umożliwia sprawną naukę czytania i pisania oraz prawidłowe artykułowanie i rozumienie słownych komunikatów. Maluszkom proponuję zabawę w odszukiwanie przedmiotów i naśladowanie ich dźwięków.

Na początku nauki w szkole zadaniem dzieci jest m.in. opanowanie sztuki analizy głoskowej i sylabowej. Dlatego tak częste są ćwiczenia polegające na rozkładaniu słów na głoski i sylaby lub na liczeniu, ile ich jest w danym słowie. Starszym przedszkolakom proponuję wiosenną zabawę w liczenie głosek i sylab.

Logopeda, Małgorzata Bator