Rytmika

Propozycje zabaw na dzień 15.10.2020

Zajęcia zdalne dla dzieci z grup 1 i 2

1.Zabawa słuchowa.

Dziecko siedzi na krzesełku lub dywanie. Rodzic pokazuje mu dwa przedmioty wydające różne odgłosy, np. kilka kluczyków i papierową torbę. Wydaje polecenie, aby dziecko zasłoniło dłońmi oczy i rozpoznało, czy dźwięczą klucze czy szeleści torba. Po otrzymaniu prawidłowej odpowiedzi dołącza do zabawy element ruchu- przy dźwięku kluczy dziecko wstaje i klaszcze, a gdy usłyszy odgłos papieru, siada i naśladuje szelest, mówiąc „szszsz…”

2.Zagadka słuchowa.

Do zagadki słuchowej należy przygotować kilka zabawek wydających różne odgłosy. Może to być nakręcany samochodzik, piłka, płacząca lalka, nakręcany bąk. Przed rozpoczęciem zagadki dziecko ogląda zgromadzone zabawki i słucha, jakie odgłosy one wydają. Następnie odwraca się tyłem do zabawek i siada na podłodze. Rodzic wprawia w ruch samochód, odbija piłkę lub nakręca bąka i prosi dziecko o odgadnięcie, jaka zabawka była wprawiana w ruch. Po kilkakrotnym przeprowadzeniu zagadek można je urozmaicić dodaniem ruchu. Dziecko będzie naśladowało ruchy zabawek, których odgłos usłyszy za plecami. (Zabawki do zagadek mogą być ukryte za szafką lub za zasłonką zawieszoną pomiędzy dwoma krzesłami).

Zajęcia zdalne dla dzieci z grup 3, 4 i 5

1.Rozpoznawanie odgłosów.

Do zabawy potrzebne są rozmaite znane dziecku przedmioty, taki jak: łyżki, pokrywki, klucze, drobne pieniądze. Wszystkie one wydają podobny, metaliczny odgłos. Zadaniem dziecka jest określenie, z którego przedmiotu został wydobyty dźwięk. Podczas zabawy dziecko siedzi tyłem do rodzica, bądź tez rodzic ukrywa się za krzesłem, stołem lub zasłonką. Jeśli odgadnięcie zagadki nie sprawi dziecku kłopotu, należy ją utrudnić. Zamiast jednego odgłosu pojawią się kolejno dwa lub trzy. Dziecko odpowiadając powinno określić użyte przedmioty i kolejność ich występowania w zagadce.

2.Zabawa z piłką.

Dziecko siedzi na podłodze ze swoim rodzicem i ma za zadanie obserwować go odbijającego piłkę o podłogę. Piłka skacze w różnym tempie, a dziecko stara się tak samo klaskać w ręce, podłogę lub klepać w uda.