Rytmika

Propozycje zabaw na dzień 31.03.2021

Zabawy z zagadkami słuchowymi dla grup I i II

1. Dziecko siedzi na krześle lub podłodze. Rodzic pokazuje mu dwa przedmioty wydające różne odgłosy, np. kilka kluczyków i papierową torbę. Wydaje polecenie, aby dziecko zasłoniło oczy i rozpoznało, czy dźwięczą klucze czy szeleści torba. Po otrzymaniu prawidłowej odpowiedzi dołącza do ćwiczenia element ruchu- przy dźwięku kluczy dziecko wstaje i klaszcze, a gdy usłyszy odgłos papieru, siada i naśladuje szelest, mówiąc „szszsz…”.

2. Do zagadki słuchowej należy przygotować kilka zabawek wydających różne odgłosy. Może to być nakręcany samochodzik, piłka, płacząca laka, nakręcany bąk. Przed rozpoczęciem ćwiczenia dziecko ogląda zgromadzone zabawki i słucha, jakie odgłosy one wydają. Następnie odwraca się tyłem do zabawek i siada na podłodze. Rodzic wprawia w ruch samochód, odbija piłkę lub nakręca bąka i prosi dziecko o odgadnięcie, jaka zabawka była wprawiana w ruch. Po kilkakrotnym przeprowadzeniu ćwiczenia można je urozmaicić dodaniem ruchu. Dziecko będzie naśladowało ruchy zabawek, których odgłos usłyszą za plecami. Zabawki do zagadek mogą być ukryte za szafką lub za zasłonką zawieszoną pomiędzy dwoma krzesłami.

Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci z grup III, IV i V

1. Zabawa z piłką. Dziecko siedzi na krześle i obserwuje rodzica odbijającego piłkę o dywan lub podłogę. Piłka skacze w różnym tempie, dziecko stara się tak samo klaskać w ręce, podłogę lub klepać w uda.

2. Ćwiczenie słuchowo- rytmiczne. Dziecko siedzi sobie wygodnie na krześle. Podczas jednej minuty całkowitej ciszy ma zaobserwować i zapamiętać wszystkie dźwięki, jakie dotrą do jego uszu. Może to być jadący samochód, śpiew ptaków, trzaśniecie drzwiami, lecący samolot, czyjś głos, sygnał telefonu komórkowego itp. Po upływie wyznaczonego czasu dziecko opowiada, co udało mu się usłyszeć. Następnie można spytać, czy w tych słyszanych odgłosach dało się usłyszeć jakiś powtarzany rytm. Dziecko może zaprezentować ten rytm klaskaniem. Za każdy wymieniony odgłos można też stawiać punkty.

Miłej zabawy!

Anna Zalewska- Frodyma