REKRUTACJA 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w terminie od 7 do 18 marca 2022 roku, natomiast rekrutacja uzupełniająca w terminie od 23 maja do 27 czerwca 2022 roku.

Rekrutacja przeprowadzana jest wg następującego harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2022/2023:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami: od 7 marca 2022r., od godz. 8.00 do 18 marca 2022r. do godz. 15.00.

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym: 8 kwietnia 2021r. godz. 12.00.

3. Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym: od 8 kwietnia 2022r. od godz. 12.00 do 15 kwietnia 2022r. do godz. 15.00.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym: 19 kwietnia 2022r., godz. 12.00.

Poniżej zamieszczamy link do załącznika do zarządzenia nr 79/1/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2022/2023. Link do załącznika

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola:

 • Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.
 • Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola należy w terminie rekrutacji, tj. od 7 marca br. do dnia 18 marca br. :

 1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
 2. w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
 3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli Link do strony

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola, wraz z załącznikami.

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola:

 1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 2. Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola, w dniach od 7 do 18 marca 2021 r. do godziny 15.00.
 • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola, w dniach od 7 do 18 marca 2021 r. do godziny 15.00.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

O przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność składania wniosków.

Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które:

 • dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – mogą kontynuować wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego obecnie uczęszczają lub ubiegać się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

O rekrutacji można przeczytać również na stronie Miasta Lublin Link do strony

Regulamin rekrutacji do naszego przedszkola dostępny jest poniżej: