Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin ws. harmonogramu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 informujemy, że:

  • składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego rozpoczyna się 15.02.2021 o godz. 08:00 i potrwa do 26.02.2021 do godz. 12:00 (złożenie takiej deklaracji obowiązuje rodziców tych dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola. Niedostarczenie ww. deklaracji oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022)
  • rejestracja kandydatów przystępujących do naboru, czyli wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców, rozpocznie się 1.03.2021 o godz. 08:00 i potrwa do 12.03.2021 do godz. 15:00 (ten etap przeznaczony jest dla rodziców tych dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do naszego przedszkola)

W załączniku dostępny jest szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów rekrutacji: