Rekrutacja 2020/2021

Drodzy Rodzice naszych przyszłych Przedszkolaków 🙂

Przypominamy, że 12 czerwca mija termin dostarczania do przedszkola podpisanych wniosków i załączników.

Oczywiście, Rodzice, którzy podpisali wnioski profilem zaufanym (dwa podpisy), nie muszą już dostarczać w/w dokumentów.

Natomiast jeśli dokumenty zostały podpisane profilem zaufanym przez jedno z rodziców, lub podpisaliście je Państwo ręcznie i dołączyliście skany, musicie dostarczyć do przedszkola wydrukowany i podpisany wniosek oraz załączniki. Dokumenty te można wysłać pocztą na adres:
Przedszkole nr 42
ul. Przyjaźni 3
20-314 Lublin

bądź dostarczyć osobiście do placówki. Będzie tam przygotowana specjalna urna, do której będzie można wrzucić w/w dokumenty.