Opłaty za przedszkole

Informujemy, że od 01 września 2021r. stawka żywieniowa w Przedszkolu nr 42 wynosi 7 zł.

OPŁATY :

OPŁATY  ZA  PRZEDSZKOLE   2021/22

Informujemy, że opłaty za przedszkole są dokonywane ,, z dołu „  tzn. za rzeczywistą obecność dziecka w przedszkolu w danym miesiącu

(np. za wrzesień do 10 października, za październik do 10 listopada itd.)

W tytule przelewu wpisujemy:

  1. Imię i nazwisko dziecka
  2. Nazwę placówki – Przedszkole nr 42

W związku z powyższym prosimy o:

  • Terminowe wnoszenie opłat do 10. każdego miesiąca za poprzedni miesiąc – konkretnych kwot podanych na początku każdego miesiąca – na właściwe indywidualne konto każdego dziecka,
  • Nie zgłaszanie stałych zleceń w swoich bankach dotyczących opłat za przedszkole – z powodu różnych kwot w każdym miesiącu.