Opłaty za przedszkole

Informujemy, że od 01 maja 2022r. stawka żywieniowa w Przedszkolu nr 42 wynosi 8 zł.

Opłata za czesne naliczana jest za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej (ponad 5 godz dziennie) w wysokości 1,14zł.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00-13.00

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE 2022/23

Informujemy, że opłaty za przedszkole są dokonywane ,, z dołu „  tzn. za rzeczywistą obecność dziecka w przedszkolu w danym miesiącu

(np. za wrzesień do 10 października, za październik do 10 listopada itd.)

W tytule przelewu wpisujemy:

  1. Imię i nazwisko dziecka
  2. Nazwę placówki – Przedszkole nr 42

W związku z powyższym prosimy o:

  • Terminowe wnoszenie opłat do 10. każdego miesiąca za poprzedni miesiąc – konkretnych kwot podanych na początku każdego miesiąca – na właściwe indywidualne konto każdego dziecka,
  • Nie zgłaszanie stałych zleceń w swoich bankach dotyczących opłat za przedszkole – z powodu różnych kwot w każdym miesiącu.