Ramowy rozkład dnia

Grupa I i II

6.00 – 8.15 schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne i inne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne;

8.15 – 8.30 czynności higieniczno – porządkowe

8.30 – 9.00 śniadanie

9.00 – 10.00 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z grupą organizowane przez nauczyciela wspierające wielostronny rozwój dziecka, rozwijające zainteresowania, uzdolnienia;

10.00 – 10.30 zabawy tematyczne w kącikach tematycznych

10.30 – 10.45 drugie śniadanie

10.45 – 11.45 zabawy i gry ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub w sali wspomagające rozwój ruchowy, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze rozwijające zainteresowania otaczającym światem

11.45 – 12.00 czynności higieniczno – porządkowe

12.00 – 12.30 obiad

12.30 – 14.15 leżakowanie, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne

14.15 – 14.30 czynności higieniczno – porządkowe

14.30 – 15.00 podwieczorek

15.00 – 17.00 zabawy swobodnewedług zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia; wspieranie wielostronnego rozwoju dzieci z wykorzystaniem alternatywnych metod z uwzględnieniem zainteresowań i uzdolnień dzieci; rozchodzenie się dzieci

Zajęcia dodatkowe: religia, gimnastyka ogólnorozwojowa.

Grupa III, IV, V

6.00 – 8.15 schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne i inne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

8.15 – 8.30 czynności higieniczno – porządkowe

8.30 – 9.00  śniadanie

9.00 – 10.00 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z grupą organizowane przez nauczyciela wspierające wielostronny rozwój dziecka, rozwijające zainteresowania, uzdolnienia

10.00 – 10.30 zabawy tematyczne w kącikach tematycznych

10.30 – 10.45 drugie śniadanie

10.45 – 11.45 zabawy i gry ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub w sali wspomagające rozwój ruchowy, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze rozwijające zainteresowania otaczającym światem

11.45 – 12.00 czynności higieniczno – porządkowe

12.00 – 12.30 obiad

12.30 – 14.15 organizacja gier, zabaw dostosowanych do możliwości dzieci: dydaktycznych – wspomagających rozwój umysłowy, badawczych – rozwijających zainteresowania otaczających światem, słownikowych – bogacących słownictwo, ruchowych wspomagających sprawność ruchową, tematycznych – wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny; prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających rozwój emocjonalny i społeczny

14.15 – 14.30 czynności higieniczno – porządkowe

14.30 – 15.00 podwieczorek

15.00 – 17.00 zabawy swobodnewedług zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia; wspieranie wielostronnego rozwoju dzieci z wykorzystaniem alternatywnych metod z uwzględnieniem zainteresowań i uzdolnień dzieci; rozchodzenie się dzieci

Zajęcia dodatkowe: religia, gimnastyka ogólnorozwojowa.