Kadra

DYREKTOR:

mgr Marzanna Maj – nauczyciel dyplomowany

poczta@p42.lublin.eu

NAUCZYCIELE:

 • mgr Magdalena Alsahwi – nauczyciel kontraktowy, malsahwi@p42.lublin.eu
 • mgr Małgorzata Bator – nauczyciel mianowany, logopeda, mbator@p42.lublin.eu
 • mgr Agnieszka Borkowska – nauczyciel stażysta, aborkowska@p42.lublin.eu
 • mgr Monika Charmas – nauczyciel dyplomowany, mcharmas@p42.lublin.eu
 • mgr s.Małgorzata Kalicińska – nauczyciel mianowany, katecheta, mkalicinska@p42.lublin.eu
 • mgr Sylwia Kędzierska – nauczyciel kontraktowy, n-l języka angielskiego, skedzierska@p42.lublin.eu
 • mgr Anna Kołodziej – nauczyciel kontraktowy, akolodziej@p42.lublin.eu
 • mgr Agnieszka Kubat – nauczyciel kontraktowy, akubat@p42.lublin.eu
 • mgr Patrycja Pydyś – nauczyciel mianowany, ppydys@p42.lublin.eu
 • mgr Monika Sławińska – nauczyciel kontraktowy, rytmik, mslawinska@p42.lublin.eu
 • mgr Agnieszka Stojak – nauczyciel kontraktowy, astojak@p42.lublin.eu
 • mgr Agnieszka Włodarczyk – nauczyciel kontraktowy, awlodarczyk@p42.lublin.eu
 • mgr Anna Wnuk-Przegalińska – nauczyciel dyplomowany, awnuk@p42.lublin.eu
 • mgr Agnieszka Wnuk – nauczyciel kontraktowy, agaw-zalewska@p42.lublin.eu

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:
pomoc nauczyciela – 1 osoba
starsza woźna – 5 osób
intendent – 1 osoba
pracownicy kuchni – 2 osoby
robotnik gospodarczy – 1 osoba