Dla Rodziców

DRODZY RODZICE!!!

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZGŁASZANIA KAŻDORAZOWEJ NIEOBECNOŚCI DZIECKA DZIEŃ WCZEŚNIEJ LUB W DNIU NIEOBECNOŚCI DO GODZ. 8.30 ZAZNACZAJĄC NIEOBECNOŚĆ W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM, WYSYŁAJĄC SMSA NA NUMER KOMÓRKOWY DYREKTORA: 661313397 LUB WYSYŁAJĄC E-MAILA NA ADRES: poczta@p42.lublin.eu