Dla Rodziców

Drodzy Rodzice!

 Informujemy, iż z dniem 19.10.2020r. przedszkole wznawia działalność.                                                           

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym i włączeniem Lublina do czerwonej strefy, rygorystycznie będziemy przestrzegać zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

Zasady przyprowadzania dzieci:

 1. Rodzic w maseczce wprowadza dziecko do holu przedszkola, obowiązkowo dezynfekuje ręce. W holu przedszkola może przebywać zgodnie z przepisami 2 rodziców przyprowadzających dzieci do przedszkola. Drzwi do przedszkola będą zamknięte.
 2. Rodzic żegna się z dzieckiem bez zdejmowania maseczki.
 3. Dziecko przejmuje pracownik przedszkola i pomaga przy rozbieraniu.
 4. Rodzic rejestruje godzinę wejścia dziecka do przedszkola i opuszcza budynek przedszkola.
 5. Czas pobytu w budynku przedszkola ograniczamy do minimum.
 6. Rodzic nie wchodzi do szatni przedszkola.

Zasady odbierania dzieci z przedszkola:

 1.  Odbiór dzieci od godziny 13:00.
 2. W holu przedszkola może przebywać zgodnie z przepisami 2 rodziców odbierających dzieci z przedszkola. Po dziecko do przedszkola wchodzi tylko jeden rodzic/opiekun. Osoba odbierająca dziecko musi mieć zasłonięte usta i nos maseczką i zdezynfekować ręce po wejściu do przedszkola. Pracownik przedszkola pomaga dziecku w nałożeniu butów i podaje mu ubrania, dziecko z ubraniem przechodzi do swojego rodzica.
 3. Rodzic ubiera dziecko, rejestruje godzinę wyjścia dziecka z przedszkola i opuszcza przedszkole.
 4.  Następna osoba może wejść do holu przedszkola wówczas, gdy rodzic z dzieckiem opuści przedszkole. Pozostali rodzice czekają na zewnątrz.
 5.  Szanując swój czas oraz dbając o zdrowie własne i innych prosimy o szybkie ubieranie dzieci i opuszczenie budynku przedszkola.