Kalendarium

Styczeń 2021

  • nagrania przedstawień z okazji Dnia Babci i Dziadka w grupie I, II i III
  • nagrania kolędowania w grupie IV i V
  • seanse czytelnicze