Dzień Kredki

Jutro będziemy świętować w naszym przedszkolu Dzień Kredki. Jak ważne są kredki dla dzieci, nie trzeba chyba nikomu przypominać 🙂

„Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, namalują wszystko, to co chcę (…)” 🙂

Przypominamy

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w holu naszego przedszkola może przebywać wyłącznie dwoje rodziców przyprowadzających/odbierających dziecko. Obowiązkowe jest również zakrywanie ust i nosa maseczką. Prosimy o przestrzeganie tej zasady i cierpliwe oczekiwanie na zewnątrz. Po przyprowadzeniu dziecka prosimy o sprawne opuszczenie placówki, by skrócić czas oczekiwania innym rodzicom. Przypominamy również o dezynfekcji rąk.