Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 – potwierdzanie woli

Drodzy Rodzice, dziś o godz. 12:00 znana będzie lista kandydatów zakwalifikowanych do naszego przedszkola od 1 września 2021. Aby zobaczyć, czy dziecko zakwalifikowało się, należy zalogować się na profil kandydata, który zakładany był podczas wypełniania wniosku. W tym celu należy wejść na stronę https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/

Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do oddziału, na witrynie kandydata, w dziale Aktualności, pojawia się informacja o tym do jakiej jednostki/grupy został on zakwalifikowany.

Oprócz możliwości złożenia potwierdzenia woli w formie podpisu elektronicznego Urząd Miasta dodał możliwość przesłania skanu lub zdjęcia oświadczenia o potwierdzeniu woli.
Oznacza to, że będą do wyboru dwa sposoby potwierdzenia woli w jednostce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Jeden z nich polega na złożeniu podpisu elektronicznego (Profil zaufany/podpis kwalifikowany). Drugi sposób polega na dostarczeniu poprzez system dokumentu z oświadczeniem podpisanym w sposób tradycyjny, np. skanu lub zdjęcia takiego oświadczenia.

Brak złożenia deklaracji potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Poniżej dostępna jest instrukcja wyjaśniająca krok po kroku sposób składania deklaracji potwierdzenia woli: