Przedłużenie zamknięcia przedszkoli

Szanowni Państwo!

Przedłużno obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia 2021, w związku z tym:

Żłobki i przedszkolanadal są nieczynne. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Rodziców tych prosimy o zgłaszanie do sekretariatu lub do wychowawcy grupy potrzebę zapewnienia dziecku opieki. Można to zrobić drogą mailową lub telefoniczną.

Telefony, pod które można dzwonić w sprawie zgłoszeń:

81 746 16 13

661 313 397

Adresy mailowe dostępne są na naszej stronie internetowej: