Święta majowe

Drodzy Rodzice!

Jutro w każdej grupie będziemy mówić o tzw. „majowych świętach”. Przy okazji oczywiście będziemy zdobywać wiadomości na temat naszego kraju oraz symboli narodowych. W związku z tym będzie nam miło, jeśli dzieci – w miarę możliwości – będą ubrane w kolory patriotyczne (biało-czerwono) lub stroje związane w jakiś sposób z naszą narodowością (stój krakowski, piłkarska koszulka itp.).

Dziękujemy 🙂

Powrót do przedszkola

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że od poniedziałku 19.04.2021 Przedszkole nr 42 wznawia funkcjonowanie stacjonarne.

Przypominamy, że do przedszkola mogą uczęszczać dzieci bez żadnych objawów chorobowych.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 – potwierdzanie woli

Drodzy Rodzice, dziś o godz. 12:00 znana będzie lista kandydatów zakwalifikowanych do naszego przedszkola od 1 września 2021. Aby zobaczyć, czy dziecko zakwalifikowało się, należy zalogować się na profil kandydata, który zakładany był podczas wypełniania wniosku. W tym celu należy wejść na stronę https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/

Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do oddziału, na witrynie kandydata, w dziale Aktualności, pojawia się informacja o tym do jakiej jednostki/grupy został on zakwalifikowany.

Oprócz możliwości złożenia potwierdzenia woli w formie podpisu elektronicznego Urząd Miasta dodał możliwość przesłania skanu lub zdjęcia oświadczenia o potwierdzeniu woli.
Oznacza to, że będą do wyboru dwa sposoby potwierdzenia woli w jednostce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Jeden z nich polega na złożeniu podpisu elektronicznego (Profil zaufany/podpis kwalifikowany). Drugi sposób polega na dostarczeniu poprzez system dokumentu z oświadczeniem podpisanym w sposób tradycyjny, np. skanu lub zdjęcia takiego oświadczenia.

Brak złożenia deklaracji potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Poniżej dostępna jest instrukcja wyjaśniająca krok po kroku sposób składania deklaracji potwierdzenia woli:

Przedłużenie zamknięcia przedszkoli

Szanowni Państwo!

Przedłużno obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia 2021, w związku z tym:

Żłobki i przedszkolanadal są nieczynne. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Rodziców tych prosimy o zgłaszanie do sekretariatu lub do wychowawcy grupy potrzebę zapewnienia dziecku opieki. Można to zrobić drogą mailową lub telefoniczną.

Telefony, pod które można dzwonić w sprawie zgłoszeń:

81 746 16 13

661 313 397

Adresy mailowe dostępne są na naszej stronie internetowej: