Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin ws. harmonogramu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 informujemy, że:

  • składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego rozpoczyna się 15.02.2021 o godz. 08:00 i potrwa do 26.02.2021 do godz. 12:00 (złożenie takiej deklaracji obowiązuje rodziców tych dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola. Niedostarczenie ww. deklaracji oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022)
  • rejestracja kandydatów przystępujących do naboru, czyli wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców, rozpocznie się 1.03.2021 o godz. 08:00 i potrwa do 12.03.2021 do godz. 15:00 (ten etap przeznaczony jest dla rodziców tych dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do naszego przedszkola)

W załączniku dostępny jest szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów rekrutacji:

Opłaty

Drodzy Rodzice,
Informacje o miesięcznych opłatach za przedszkole są dostępne w Portalu Oświatowym w „Aplikacjach dla rodziców” – dziennik elektroniczny „UONET+”.
 
Szczegółowy opis logowania:
1. link do strony: https://portal.edu.lublin.eu/  
2. z prawej strony wybrać „EduLublin”;
3. wybrać „Aplikacje dla Rodziców”, następnie „Elektroniczny dziennik”;
4. wprowadzić nazwę użytkownika i hasło wygenerowane podczas rekrutacji elektronicznej (w przypadku braku hasła lub konieczności jego zmiany wybrać „Przywracanie dostępu do konta” i postępować zgodnie z otrzymaną instrukcją);
5. wybrać zakładkę „Uczeń”, następnie z menu z lewej strony „Opłaty”;
6. w zakładce „Opłaty” rozwinąć niebieską strzałką „Okres obowiązywania umowy” i wybrać rok szkolny 2020/2021 – otworzy się wykaz opłat z podziałem na miesiące;
7. w zakładce „Płatności” widoczna jest kwota salda do zapłaty na dany dzień.
 
WAŻNE!
Ujemne kwoty w kolumnie „Kwota do zapłaty” oznaczają nadpłatę.

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat do 10 go każdego miesiąca.