Konsultacje

DRODZY RODZICE!!!

INFORMUJEMY, ŻE DWA RAZY W MIESIĄCU (W DRUGIM I CZWARTYM TYGODNIU) POD NUMEREM TELEFONU 81 7461613 BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ KONSULTACJE TELEFONICZNE DLA RODZICÓW Z UDZIAŁEM NAUCZYCIELEK POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

Gr. I Magdalena Alsahwi piątek 16.00-16.30

Gr. II Monika Charmas środa 15.30 -16.00,

          Barbara Łazuka czwartek 15.30-16.00

Gr. III Jolanta Oszatowska wtorek 16.00-16.30

           Anna Wnuk-Przegalińska środa 16.00-16.30

Gr. IV Anna Kołodziej wtorek 15.00-15.30

Gr. V Jolanta Dziaduch poniedziałek 15.00-15.30

Drodzy Rodzice!

 Informujemy, iż z dniem 19.10.2020r. przedszkole wznawia działalność.                                                           

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym i włączeniem Lublina do czerwonej strefy, rygorystycznie będziemy przestrzegać zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

Zasady przyprowadzania dzieci:

 1. Rodzic w maseczce wprowadza dziecko do holu przedszkola, obowiązkowo dezynfekuje ręce. W holu przedszkola może przebywać zgodnie z przepisami 2 rodziców przyprowadzających dzieci do przedszkola. Drzwi do przedszkola będą zamknięte.
 2. Rodzic żegna się z dzieckiem bez zdejmowania maseczki.
 3. Dziecko przejmuje pracownik przedszkola i pomaga przy rozbieraniu.
 4. Rodzic rejestruje godzinę wejścia dziecka do przedszkola i opuszcza budynek przedszkola.
 5. Czas pobytu w budynku przedszkola ograniczamy do minimum.
 6. Rodzic nie wchodzi do szatni przedszkola.

Zasady odbierania dzieci z przedszkola:

 1.  Odbiór dzieci od godziny 13:00.
 2. W holu przedszkola może przebywać zgodnie z przepisami 2 rodziców odbierających dzieci z przedszkola. Po dziecko do przedszkola wchodzi tylko jeden rodzic/opiekun. Osoba odbierająca dziecko musi mieć zasłonięte usta i nos maseczką i zdezynfekować ręce po wejściu do przedszkola. Pracownik przedszkola pomaga dziecku w nałożeniu butów i podaje mu ubrania, dziecko z ubraniem przechodzi do swojego rodzica.
 3. Rodzic ubiera dziecko, rejestruje godzinę wyjścia dziecka z przedszkola i opuszcza przedszkole.
 4.  Następna osoba może wejść do holu przedszkola wówczas, gdy rodzic z dzieckiem opuści przedszkole. Pozostali rodzice czekają na zewnątrz.
 5.  Szanując swój czas oraz dbając o zdrowie własne i innych prosimy o szybkie ubieranie dzieci i opuszczenie budynku przedszkola.

Uwaga! Ważne!

W związku z wystąpieniem w przedszkolu potwierdzonego wynikami badań przypadku zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika placówki, w okresie od 14.10.2020 do 16.10.2020 (od środy do piątku) zostają zawieszone zajęcia we wszystkich grupach.

W tym czasie nie ma kwarantanny, jest zdalne nauczanie.

Święto Drzewa

Dziś w przedszkolu obchodziliśmy Święto Drzewa. Rozmawialiśmy o tym, jakie znaczenie dla człowieka i zwierząt mają drzewa, jak są zbudowane oraz jakie są ich gatunki. Nazywaliśmy owoce drzew, rozpoznawaliśmy liście z poszczególnych gatunków, a na koniec każda grupa zrobiła pracę plastyczną związaną z dzisiejszym świętem. Można je będzie oglądać w szatni naszego przedszkola.

Kilka zdjęć można zobaczyć w galerii 🙂

Zgłaszanie nieobecności

DRODZY RODZICE!!!

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZGŁASZANIA KAŻDORAZOWEJ NIEOBECNOŚCI DZIECKA DZIEŃ WCZEŚNIEJ LUB W DNIU NIEOBECNOŚCI DO GODZ. 8.30 ZAZNACZAJĄC NIEOBECNOŚĆ W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM, WYSYŁAJĄC SMSA NA NUMER KOMÓRKOWY DYREKTORA: 661313397 LUB WYSYŁAJĄC E-MAILA NA ADRES: poczta@p42.lublin.eu

Świętowanie radosnego dnia

Dziś w przedszkolu obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka. Były śmiechy, zabawy, tańce, ale też poważne rozmowy o tym, co to znaczy być przedszkolakiem 🙂 To był miły dzień 🙂

(zdjęcia w galerii)

Sprzątanie świata 2020

W piątek 18 września rozmawialiśmy o tym, czym jest akcja Sprzątanie Świata i po co w ogóle jest organizowana. Ustalaliśmy, jak możemy dbać o naszą planetę, na czym polega segregacja śmieci i utrwalaliśmy kolory koszy, do których należy je wrzucać. Nasze przedszkolaki, to prawdziwi ekolodzy! (więcej zdjęć w galerii)