Ogłoszenie dla Rodziców

Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin informuje, że w obliczu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej miasto Lublin podejmuje szereg działań mających na celu troskę o zdrowie swoich mieszkańców. Działania profilaktyczne są jednym z podstawowych narzędzi walki z pandemią, co potwierdzają krajowe i międzynarodowe wytyczne medyczne wskazujące na zasadność zwiększenia liczby szczepień przeciw grypie u dzieci w dobie pandemii COVID-19.

W związku z tym, że dostęp do szczepień przeciwko grypie jest w tym sezonie znacznie ograniczony i nie zaspokaja zwiększonego popytu, Wydział Zdrowia i Profilaktyki, kierując się troską o zdrowie mieszkańców Lublina, prowadzi działania mające na celu zapewnienie szerszego dostępu do szczepień dla dzieci i młodzieży w wieku 2-18 lat.

Szczepienia mogłyby być realizowane odpłatnie (koszt szczepionki 95,75 zł + koszt badania i wykonania szczepienia) w przychodniach w miesiącu grudniu 2020, szczepionką donosową FluenzTetra. Termin ten daje możliwość zwiększenia ochrony przed szczytem sezonu grypowego, który przypada na okres styczeń-marzec.

Szczegółowa lista podmiotów realizujących szczepienia zostałaby udostępniona przez Wydział Zdrowia i Profilaktyki po oszacowaniu zainteresowania z Państwa strony. Forma zapisów na szczepienia oraz pozostałe warunki, w tym ostateczna cena za szczepienie, ustalone zostaną przez poszczególne przychodnie.

W związku z tym prosimy o informację od tych z Państwa, którzy byliby zainteresowani zaszczepieniem swoich dzieci, a mają trudność z dostępem do szczepionki. Zainteresowanych rodziców prosimy o przesłanie tej informacji na adres mailowy poczta@p42.lublin.eu do 12 listopada 2020.

Zebrane informacje pozwolą na zamówienie niezbędnej liczby szczepionek. Szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania w tej sprawie zostaną przekazane w późniejszym terminie.