Informacja dla Rodziców naszych przyszłych Przedszkolaków

Drodzy Rodzice naszych przyszłych Przedszkolaków

W związku z pojawiającymi się pytaniami o dni otwarte w przedszkolu informujemy, że w tym roku szkolnym dni otwarte się nie odbędą.

Nasze przedszkole funkcjonuje zgodnie z wytycznymi GIS, dotyczącymi zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19. Wytyczne te ograniczają liczebność grup oraz możliwość wchodzenia na teren przedszkola osób postronnych, co oznacza, że nie możemy wpuścić ani dorosłych, ani dzieci, które w tym czasie nie uczęszczają do przedszkola.

Jeśli zmienią się wytyczne GIS i możliwe będzie zorganizowanie dni otwartych, zamieścimy informację o tym na stronie internetowej i profilu facebookowym przedszkola.